banner_sus
Separator

Galerie Foto

Gruiul Lupului
Biblioteca
Separator

GALERIE Video

Separator

ADMITEREA 2018

 

GEOGRAFIA TURISMULUI (nivel licenţă, 3 ani, ZI)

TURISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI (nivel master, 2 ani, ZI)

AFIŞUL ADMITERII

Liste finale admisi GT Sighet Liste finale admisi master TAT Sighet

 

Separator

 

GEOGRAFIA TURISMULUI (nivel licenţă, 3 ani, ZI)

Separator

 

 

ETAPE DE ADMITERE:

Admiterea la programul Geografia turismului se va desfăşura în două etape:

Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare de intenţie depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul admis/respins.

Formularul tip al Scrisorii de Intentie poate fi descarcat [aici].

Candidaţii pot opta pe fişa de înscriere pentru mai multe specializări sau linii de studiu. Pentru fiecare specializare şi linie de studiu se va depune câte o scrisoare de intenţie.

Fişa de înscriere pentru Extensia Sighet se poate descărca [aici] .

Etapa a II-a. Candidaţii declaraţi admişi în etapa I vor fi repartizaţi pe  specializări, în funcţie de opţiunile de pe fişa de înscriere,  după media de la bacalaureat.

 

Separator

 

CALENDARUL ADMITERII:

Înscrierea 11 iulie-18 iulie 2018 (fără duminică), orele 9-13.

Afişarea rezultatelor : 19 iulie 2018.

Confirmarea locului: 20 iulie -24 iulie 2018 (fără duminică), orele 9-13.

Confirmarea locului dupa redistribuire: 25 iulie 2018, orele 9-13.

Afişarea listei finale : 26 iulie 2018.

 

Actele necesare şi criteriile de selecţie fac parte din Regulamentul admiterii 2018.

Separator

 

Informaţii suplimentare

Separator

 

TURISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

(nivel master, 2 ani, ZI)

Separator

 

Admiterea va consta din:

50 % media examenului de licenţă
50 % interviu.

Separator

 

CALENDARUL ADMITERII:

Înscrierea: 11 iulie-17 iulie 2018 (fără duminică), orele 9-13.

Interviu: 18 iulie 2018, orele 9-16.

Afişarea rezultatelor: 19 iulie 2018.

Confirmarea locului: 20 iulie -24 iulie 2018 (fără duminică), orele 9-13.

Afişarea listei finale : 26  iulie 2018.

 

Actele necesare şi criteriile de selecţie fac parte din Regulamentul admiterii la master 2018.

Lista Certificatelor de competenţă lingvistică acceptate sunt [aici]

Tematica pentru interviul de admitere este disponibilă [aici]

Separator

 

Informaţii suplimentare

Separator

ADMITEREA UBB

Evenimente

Prezentare video