banner_sus
Separator

Galerie Foto

Gruiul Lupului
Biblioteca
Separator

GALERIE Video

Get Adobe Flash player

Separator

CERCETAREA

 

CENTRE, LABORATOARE ŞI GRUPURI DE CERCETARE

PROIECTE DE CERCETARE ÎN DERULARE

PROIECTE DE CERCETARE DERULATE

Separator

CENTRE, LABORATOARE ŞI GRUPURI DE CERCETARE

Separator

 

Specificul cercetării în extensie

Extensiile universitare cuprind cadrele didactice şi cercetătorii titulari. Prin specificul activităţii, colectivele sunt mici şi aparţin Departamentului de geografie al extensiilor. Echipele de cercetare sunt bine închegate; proiectele s-au derulat fie numai în extensie, fie în parteneriat cu alte colective din UBB, din ţară sau din străinătate.

Domeniile de interes sunt:

 

Separator

 

Laboratorul de MapDesign

Este cel mai vechi laborator din extensie. S-a coagulat în jurul proiectelor de cercetare din domeniul cartografiei turistice. Începând cu anul 2003 a fost dotat din proiecte de cercetare cu tehnică specifică domeniului, staţii grafice puternice şi aparatură de teren performantă. [Detalii]

Laboratorul SISAT

A luat naştere în toamna anului 2007, odată cu proiectul de cercetare SISAT (acronimul de la Sisteme Integrate de valorificare Turistică a Satului Tradiţional Românesc), PC 91-032/2007. În cadrul centrului s-au conceput produse sţiinţifice inovative şi servicii legate de satul tradiţional românesc, cu accent pe valorificarea turistică durabilă a patrimoniului rural.[Detalii]

Grupul de cercetare DITT

Grupul de cercetare DITT (Dezvoltare, inovare şi transformare în turism) s-a organizat din aprilie 2013 ca urmare a nevoiii de coagulare a cercetătorilor într-un cadru mai puţin formal, cadru în care să se poată manifesta creativitatea şi inovarea în domeniul turismului. [Detalii]

Centrul de geografie regională

Centrul de geografie regională (CGR) îşi are sediul la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca. Trei cadre didactice din extensie sunt membrii ai centrului încă de la înfiinţare. Au participat împreună cu toată echipa la proiecte de amenajare a teritoriului . [Detalii]

Separator

 

Afilierea membrilor extensiei / Cercetarea în Facultatea de Geografie

Separator

PROIECTE DE CERCETARE ÎN DERULARE

Separator

 

 

 

Separator

 

Proiecte în derulare

Separator

PROIECTE DE CERCETARE DERULATE

Separator

 

 

Separator

 

Lista proiectelor derulate

Separator

Evenimente

Prezentare video

Publicaţii