banner_sus
Separator

Galerie Foto

Gruiul Lupului
Biblioteca
Separator

GALERIE Video

Get Adobe Flash player

Separator

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Separator

GEOGRAFIA TURISMULUI

(nivel licenţă, 3 ani, ZI)

 

geografia_turismului

Specializarea Geografia turismului este un program de licenţă, acreditat, forma de învăţământ de ZI, cu durata de trei ani.

Turismul oferă o altă perspectivă asupra lumii în care trăim. E mai mult decât călătoria, e modul în care suntem pregătiţi să vedem locurile şi oamenii.

Sfera de activitate a absolvenţilor este largă, de la firme şi companii de turism la centre ce concep, gestionează şi implementează proiecte de dezvoltare a turismului, la structurile regionale şi locale de strategie, organizaţii cu sfera de activitate în turism, centre de informare etc.

 

Planul de învăţământ

Anul I
Anul II
Anul III

 

Fişele disciplinelor

AD1101
Limba_engleza
AD2101
Limba_franceza
GTU3122
AD1101
Limba_franceza
AD2201
_Limba_engleza
GTU3123
AD1201
LIMBA_ENGLEZA
AD2201
Limba_franceza
GTU3124
AD1201
LIMBA_FRANCEZA
AD2201
_Limba_engleza
GTU31269
GGG11011 GTU1104 GTU3137
GGG1208 GTU2108 GTU3138
GGG1211 GTU2109 GTU3226
GTU1101 GTU21111 GTU3228
GTU1102 GTU2112 GTU3229
GTU1205 GTU2113 GTU3231
GTU1206 GTU2215 GTU3239
KS1101 GTU2216 GGG3237
  GTU2217 GGG32551
  GTU22181 AD3101_
Limba_engleza
  GTU2219 AD3101
_Limba_franceza
  GTU2236 AD3201_
Limba_engleza
  KS1201 AD3201_
Limba_franceza

 

 

Separator

TURISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

(nivel master, 2 ani, ZI)

 

master TAT

Masteratul  TURISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI din cadrul Extensiei Sighetu Marmaţiei are menirea de a pregăti specialişti într-un domeniu dinamic, prin învăţământ formativ şi informativ, de nivel master care urmează logic şi coerent specializările de la nivel licenţă prezente în extensie.

Combinaţia optimă între procesul didactic şi componenta de cercetare, pe o treaptă superioară nivelului licenţă, reprezintă o nouă şi eficientă cale de conlucrare cu mediul economic şi administraţiile locale şi judeţene. Acest program oferă oportunităţi importante în evoluţia profesională a resursei umane din arealul Ţării Maramureşului, oferind logistică activităţii practice şi nivel avansat de abordare a problematicilor regionale şi locale.

La conceperea programului de învăţământ s-a insistat pe atingerea următoarelor aspecte:

Sistemic în privinţa relaţiilor dintre disciplinele predate şi programele de studiu oferite de UBB.

Absolvenţii sunt specialişti dotaţi cu cunoştinţe şi priceperi precise, mai ales în exercitarea funcţiilor de conducere, coordonare, prospectare, dezvoltare turistică şi dezvoltare teritorială.

Echipa de cadre didactice şi cercetători asigură elaborarea programului de învăţământ în asociere cu partenerii instituţionali, specialiştii din mediul economic şi administraţie, vizând formarea de specialişti de nivel înalt în conceperea şi coordonarea proiectelor turistice ale colectivităţilor locale sau organismelor şi societăţilor comerciale din turism.

Programul de masterat este preponderent profesional deoarece plasamentul absolvenţilor vizează ţinte din cadrul „actorilor” locali, dar dispune şi de o componentă ştiinţifică importantă prin faptul că o parte vor continua studiile prin programe doctorale. Pentru a facilita întărirea componentei ştiinţifice pe durata studiilor masteranzii vor fi integraţi în programe de cercetare.

 

Planul de învăţământ /

Fişele disciplinelor

ADT_1101 ADT_2101
ADT_1102 TAT_2101
ADT_1202 TAT_2102
ADT_1205 TAT_2103
ADT_1206 TAT_2104
TAT 1102  
TAT 1201  
TAT_1101  
TAT_1103  
TAT_1104  
TAT_1105  
TAT_1106  
TAT_1202  

 

 

Separator

ADMITERE 2013

Evenimente

Prezentare video